Bakgrund och kompetensområden

Jag är en erfaren seniorstatistiker och har över 40 års erfarenhet inom statistikområdet.
Mellan åren 1975-1985 var jag anställd på Statistiska centralbyrån (SCB), inom enheterna Arbetsmarknadsstatistik och Nationalräkenskaperna. Tiden på SCB gav mig omfattande kunskaper om den officiella statistiken.

Under min tid på SCB har jag arbetat som projektledare, ansvarig för kvalitetsfrågor och rationalisering av statistikprocesser deltagit i olika arbetsgrupper.

Mellan 1985-1999 arbetade jag inom Svenska kommunförbundet som förhandlingsstatistiker. Ett arbete som kräver omfattade analyser av intern och extern statistik. Under denna tid arbetade jag även med upphandlingar av IT-utrustningar, verkade som projektledare för utveckling av datasystem för lönestatistik och databaser.

Under mina år som anställd inom konsultbranschen arbetade jag som verksamhetskonsult. Kunderna fanns bland arbetsmarknadens parter och bestod av att hitta lämpliga tekniska lösningar för deras verksamhet.

Idag arbetar jag som konsult i egen regi och har stor nytta av de erfarenheter jag fått från tidigare anställningar och det kontaktnät det gett mig.