Tjänster

Jag arbetar som statistiker främst inom området löner och arbetsmarknad.
De flesta organisationer har mängder med obearbetad information.
Det kan vara allt ifrån:

  • Medlemsregister/kundregister
  • Insamlade data från enkäter
  • Lönedata om anställda eller medlemmar

Det är inte alla organisationer som har egna statistiker och i dessa fall kan det som handläggare vara bra att ha någon att diskutera med.

Jag hjälper er även med det praktiska arbetet som att t.ex. kvalitetssäkra och bearbeta datamaterial samt redovisa material i form av tabeller och grafer som kan användas till rapporter och Power Point bilder.

Idag finns det mycket kraftfulla verktyg där man kan analysera stora mängder data för att ha informationen tillgänglig och flexibel på webben. För att det ska vara meningsfullt måste grunddata hålla hög kvalitet och vara samordnad vad gäller variabler och innehåll.

Vid tillfälliga arbetstoppar går jag gärna in som ren förstärkningsresurs.
Det kan t.ex. vara vid nyrekrytering av statistiker i skarven innan nyanställd har hunnit börja sin anställning.

Som verktyg använder jag i ett mycket kraftfullt statistikverktyg SAS
Programvaran SAS har funnits i Sverige sedan 1986.
Själv har jag arbetat i verktyget sedan de startade i Sverige. Det spelar ingen roll att ni själva inte arbetar i SAS verktyget. De resultat som skapas kan tas över i andra program för att bearbetas vidare av er om så önskas. En av statistikerns huvuduppgift är att kvalitetssäkra denna typ av data.

Tillsammans med er
Jag arbetar gärna tillsammans med er för att förvandla era data till fakta som hjälper er utveckla er verksamhet.